Tuotepaketit

BFT Deimos BT Kit

Liukuporttikone max. 500kg liukuporteille (24V).

BFT Deimos BT Net Kit

Liukuporttikone max. 500kg liukuporteille (24V - Fast Net).

BFT Deimos Kit

Liukuporttikone max. 500kg liukuporteille.

BFT Igea BT Kit

Saranaporttikone max. 2,5m tai 200kg portille (24V).

BFT Oro Kit

Saranaporttikone max. 1,8m tai 180kg portille.

BFT Phebe Kit

Kippi- / vastapaino-ovikoneisto max. 7m2 oville (24V).

BFT Phobos BT Kit

Saranaporttikone max. 1,8m tai 250kg portille (24V).

Phobos BT L Kit

Saranaporttikone max. 5m tai 250kg portille (24V).

Phobos BT Net Kit

Saranaporttikone max. 1,8m tai 250kg portille (24V - Fast Net).